\[\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}-1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}+1}\]