\[\sqrt[2x]{(\frac{1}{{2}^{x}})}=\frac{\sqrt{2}}{2}\]