\[\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{3}}-\frac{3}{3-\sqrt{6}}\]